Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Featured

Vi er en faP1030650gforening som organiserer ansatte i jernbanerelatert verkstedvirksomhet, og er en av Norsk Jernbaneforbunds største.

Foreningskontoret ligger på jernbaneverkstedet på Grorud. Med medlemmer i verkstedene Lodalen, Alnabru og Grorud er vi en av Oslos største industriarbeidsplasser.