Om oss

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo ble stiftet 1. mai 1894. Foreningen organiserer ansatte på Mantena Grorud og Mantena Lodalen , tilsammen over 400 medlemmer. Foreningen er tilsluttet LO gjennom Norsk Jernbaneforbund.

Kontaktopplysninger

 • Adresse Eilert Smiths vei 1, 0975 Oslo.
 • Telefon 986 34 729
 • Epost: svfgrd@mantena.no

Styret

Det sittende styret i foreningen består av:

 • Nils Bull, leder
 • Glenn Noss, nestleder / sekretær
 • Roger Krav, kasserer
 • Svein Kjøraas, hovedverneombud
 • Nils Ole Morken, styremedlem
 • Kim Patrick Stokkvin, styremedlem
 • Atle Sand Kullbunnen, styremedlem
 • Yassin Rafiq, styremedlem
 • Martin Christiansen, styremedlem
 • Terje Borgersen, varamedlem
 • Steinar Hexeberg, varamedlem
 • Petter Trønnes, varamedlem
 • Tom Olsen, vara hovedv.omb.

Fanen vår

fane_bareFanen vår ble anskaffet til 100-års jubileet i 1994. Valget av motiv ble valgt fordi det skulle være lett å kjenne igjen også for de som ikke har verkstedtilhørighet, og det ble et EL 17 lokomotiv som var det nyeste materiellet våre medlemmer arbeidet på da. Det var også et poeng at toget kjører mot venstre…