Avisredaksjonen

Redaksjon Verkstedarbeider’n

Nils Bull redaktør Mantena Grorud
Johannes Haugen medlem Mantena Lodalen

Layout: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo
Trykk: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo