Avisredaksjonen

Redaksjon Verkstedarbeider’n

Nils Bull redaktør Mantena Grorud E-post
Johannes Haugen medlem Mantena Lodalen E-post
Svein Asgrimsplass medlem Pensjonist Grorud E-post
Kim Winger medlem Mantena Lodalen E-post
Grethe Moe medlem JIL Grorud E-post

Layout: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo
Trykk: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo