Avisredaksjonen

Redaksjon Verkstedarbeider’n

Glenn Noss Redaktør Mantena Grorud
Johannes Haugen Medlem Mantena Lodalen
Dag Arne Johansen Medlem Mantena Grorud

Layout: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo
Trykk: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo