Politisk Streik

 

Nei til løftebrudd!

Regjeringen har sånt hastverk med oppsplitting av jernbanesektoren at de bryter med egne løfter om skikkelig behandling av dagens jernbanebedrifter.

Verkstedarbeiderforeningene på jernbanen har vedtatt å ta ut våre medlemmer i politisk streik torsdag 3. november.

Vi kommer til å demonstrere mot dette løftebruddet på Eidsvold plass foran stortinget torsdag 3. november kl. 11.00

Vi på jernbaneverkstedene i Norge er ansatt i det statseide selskapet Mantena.

Mantena og NSB konsernet blir anbudsutsatt uten at regjeringen på langt nær vil tilføre nok kapital i statsbudsjettet for 2017. Det betyr at de gamle jernbaneselskapene ikke kan delta på like vilkår i anbudskonkurransene som begynner tidlig i 2017.

Jernbaneselskapene som anbudsutsettes, blir hardt rammet av regnskapsreglene for utgiftsføring av pensjonsforpliktelse med dagens ytelsespensjon. Disse regnskapsreglene medfører at selskap med offentlig ytelsespensjon må avsette betydelige summer i balanseregnskapet.  Dette gjør at bedriften må jobbe under mye vanskeligere vilkår enn konkurrentene.

Hvis NSB taper anbudet på Sørlandsbanen så vil en del ansatte bli virksomhetsoverdratt til det firma som vinner anbudet. Men kostnadene for å regulere løpende pensjoner og oppsatte rettigheter for de overførte, forblir i NSB og Mantena.

Dette er en oppskrift på å legge ned våre bedrifter og et løftebrudd fra samferdselsministeren til firmaene i det gamle NSB konsernet.

Vi sier nei til løftebrudd!

Petter Trønnes

Hovedtillitsvalgt Mantena AS

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Featured

Vi er en fagforening som organiserer ansatte i jernbanerelatert verkstedvirksomhet, og er en av Norsk Jernbaneforbunds største.

Foreningskontoret ligger på jernbaneverkstedet på Grorud. Med medlemmer i verkstedene Lodalen, Alnabru og Grorud er vi en av Oslos største industriarbeidsplasser. I tillegg har vi medlemmer på Banebygget, Oslo S.