Litt historikk

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo ble stiftet 1. mai 1894.

Foreningen har lange og stolte tradisjoner med aktive tillitsvalgte gjennom mange år, og er i dag en av Norsk Jernbaneforbunds mest markante og organiserte fagforeninger.

Vi har tillitsvalgte i sentrale posisjoner i hele vår organisasjon; fra Jernbaneforbundets administrasjon, landsråd og forbundsstyre, til lokale tillitsvalgte på hel- og deltid i verkstedene Lodalen, Alnabru og Grorud. Vårt foreningskontor ligger på verkstedet Grorud, men vi har også klubbkontorer i Lodalen.

Foreningen har eget støtteapparat gjennom sosial tillitsvalgt, der medlemmer med personlige problemer kan søke hjelp. Vi har en velferdskomite som arrangerer turer og liknende, og en tradisjonell juletrefest hvert år for medlemmers barn og barnebarn. Foreningen eier feriehjemmene Solhell på Hvaler med sju hytter og ett hus med ypperlig beliggenhet, og en dobbel hytte i vinterparadiset Skei i Gausdal. Feriehjemmene står til medlemmenes disposisjon til svært gunstige priser.

Foreningens avis Verkstedarbeider’n, med kritiske kommentarer, reportasjer og blikk deles gratis ut til medlemmene. Pensjonister får avisen hjem i postkassa. Denne publikasjonen har også etter hvert blitt etterspurt både i sektoren og ellers i fagbevegelsen, og utgis til fagforeninger over hele landet.

Lange tradisjoner har blitt holdt ved like gjennom solidarisk internasjonalt arbeid, og vår solidaritetskomite bevilger penger til humanitære formål. Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo har gjennom sin virksomhet høstet erkjennelse og respekt, og er en av de få gjenlevende fagforeninger i industrien som fortsatt driver fagforeningsvirksomhet etter solidariske og rettferdige prinsipper, der fellesskap og samhold er grunntanken.

Foreningen er i dag en sentral aktør i utformingen og i utviklingen av sektoren, gjennom sin slagkraft, mangfold og kompetanse. Blant annet gjennom Verkstedarbeidernes landsråd er det lagt ned mye arbeid i den gunstige lønnsutviklingen i verkstedsektoren de seneste årene.

Som fagorganisert hos oss er du med i LO-systemet, og du får hjelp når du trenger det i din arbeidssituasjon. Den dagen konflikten er der vil du ikke stå alene, men merke fordelene det er å stå tilsluttet en sterk fagforening. Gjennom medlemskap i Norsk Jernbaneforbund tilbys også en rekke medlemsfordeler som gunstig forsikringsordninger, rabattavtaler og andre tilbud.

Jobber du i verkstedene Lodalen, Alnabru, Grorud eller på Oslo S ønsker vi å ha deg med på laget… Ta kontakt med tillitsvalgte der du jobber. Vi er der for deg!