Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Featured

Vi er en faP1030650gforening som organiserer ansatte i jernbanerelatert verkstedvirksomhet, og er en av Norsk Jernbaneforbunds største.

Foreningskontoret ligger på jernbaneverkstedet på Grorud. Med medlemmer i verkstedene Lodalen, Alnabru og Grorud er vi en av Oslos største industriarbeidsplasser.

 

Uttalelser fra årsmøtet

UtropstegnUttalelser vedtatt på årsmøtet ti Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 13. mars 2013:

Hvorfor helikopterbase på Alnabru?
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo forstår ikke hvorfor myndighetene ikke begrunner valget av å legge politiets helikopterbase inne på området som Mantena Grorud disponerer på en ordentlig måte. Det kan ikke være fordi det ikke finnes alternativer som er fullgode for en helikopterbase som er sentrumsnær.

Continue reading Uttalelser fra årsmøtet